Công nghệ :

Công nghệ GelCoat .

Xem chi tiết

Sự kiện :

THƯ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH

Xem chi tiết

Sản phẩm mới :

Tượng Phật bằng vật liệu COMPOSITE (FRP)

Xem chi tiết

Hàng canô chuẩn bị xuất cho khách hàng ở Quốc đảo Palau .

|

Cty KGC chuẩn bị xuất đợt hàng đầu tiên cho khách hàng ở Quốc đảo Palau với mục đích chở khách du lịch đi lặn xem san hô và khám phá các đảo du lịch.