Cano PCCC – 12,75m

Sản phẩm được lắp đặt đầy đủ các thiết bị chữa cháy, giúp cho các chiến sĩ cảnh sát PCCC hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Xem thêm