Thuyền Rồng 12 Người

KGC không chỉ cung cấp thuyền rồng phục vụ các lễ hội truyền thống, chúng tôi còn cung cấp thuyền rồng phục vụ cho Seagame.

Xem thêm

Thuyền Rồng 24 người

KGC vinh dự là đơn vị sản xuất thuyền rồng phục vụ cho kỳ Seagame lần thứ 22 được tổ chức ở Việt Nam.

Xem thêm