Xuồng ba lá 4,3 m

Người ta gọi xuồng ba lá là đôi chân của người dân vùng sông nước Nam Bộ. Hay còn có cách gọi khác là ''đi...

Xem thêm

Xuồng ba lá 4,8 m

Xuồng ba lá được coi là phương tiện mang tính văn minh sông nước ở một vùng phù sa trẻ, xứ ruộng sình kinh ngập,...

Xem thêm