Xuồng Gắn Máy Outboard

Xuồng gắn máy outboard là sản phẩm mới của KGC, với thiết kế thân lườn tương đồng với thân lườn cano nhưng kiểu dáng nhỏ...

Xem thêm

Vỏ Lãi Gắn Máy Cano

Vỏ lãi truyền thống được KGC cải tiến để gắn máy outboard, vỏ chạy nhanh, đễ điều khiển, kiểu dáng đẹp, phù hợp để chở...

Xem thêm