Xuồng ba lá 4,3 m

Người ta gọi xuồng ba lá là đôi chân của người dân vùng sông nước Nam Bộ. Hay còn có cách gọi khác là ''đi...

Xem thêm

Xuồng Tam Bản 4,2m

Từ nhà ra vườn cũng phải đi bằng xuồng. Hàng xóm đến với nhau cũng bằng xuồng. Ở những làng quê nghèo, thông dụng nhất...

Xem thêm

Tam Bản 5,2m Bổ Máy

Những chiếc xuồng ba lá, ghe tam bản không chỉ từng là phương tiện đi lại chủ yếu và là “cần câu cơm” của bao...

Xem thêm

Xuồng ba lá 4,8 m

Xuồng ba lá được coi là phương tiện mang tính văn minh sông nước ở một vùng phù sa trẻ, xứ ruộng sình kinh ngập,...

Xem thêm

Xuồng Cắt Lái KGC 4,6m

Xuồng  truyền thống của người dân Nam Bộ đã được KGC cải tiến để gắn thêm máy, giúp người dân có thể chạy xa và...

Xem thêm