Hành trình đến với Kiên Giang Composite – Khám phá và trải nghiệm

Trích lại bài viết trên Facebook cá nhân của Nguyễn Thế Tuân –  Đại diện 1 trong những đơn vị tham gia tái định vị thương hiệu Kiên Giang Composite. Nhận được lời mời từ Chú Ẩn và lãnh đạo công ty Kiên Giang Composite (KGC), để lấy thêm tư liệu cho dự án cũng […]

KGC và hành trình bảo vệ đối tác lao động trong đại dịch Covid-19

Dịch covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, kinh tế đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất với số lượng công nhân lớn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên điểm sáng ở đây là công ty TNHH Kiên Giang Composite vẫy duy trì việc làm ổn định thông qua các […]