Công ty TNHH vận tải và du lịch Hoàng Vy và tình cảm dành cho KGC

Với thiết kế và đóng tàu, Kiên Giang Composite đã nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH vận tải và du lịch Hoàng Vy trong quá trình khảo sát, lấy thông tin mong muốn – nhu cầu, thiết kế và chế tạo tàu siêu tốc Hoàng Vy 08. Tàu siêu tốc Hoàng Vy […]